அ. இரவிசங்கர் குறித்து

ravidreams

ravi

அ. இரவிசங்கர், கோயமுத்தூரில் வாழும் ஒரு தொழில்முறை வலைத்தள வடிவமைப்பாளர்.

2005 முதல் தமிழ் இணையத்தில் இயங்கி வருகிறார்.

இணையத்தில் தமிழ் வளர்ச்சி குறித்து ஆர்வமும் தமிழ் விக்கிமீடியா திட்டங்களில் ஈடுபாடும் உடையவர்.

துவிட்டர் முகவரி: @tamilravi

License

தமிழ் இன்று Copyright © 2014 by ravidreams. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *